Usługi

Kompleksowa obsługa informatyczna, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przygotowanie nowego sprzętu do pracy. Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów, informatycznych sprzętowych i programowych. Konserwacja sprzętu komputerowego. Wdrażanie nowego oprogramowania. Pomoc doraźna, telefoniczna i zdalna. Odzyskiwanie utraconych danych, zabezpieczenie ważnych danych przed utratą. Konfiguracja sieci komputerowej i wiele innych …….